Skip to main content Skip to footer

Perceel in de Gouwepolder? Opgelet!

In de vorige Greenpost hebben wij u geïnformeerd over de invoering van bufferzones per 1 januari 2024. De Gouwepolder is aangewezen als KRW gebied (Kaderrichtlijn Water) wat betekent dat daar andere regels gelden.

In het artikel ‘nieuwe voorschriften rond bufferzones’ kunt u meer lezen over de nieuwe regelgeving met betrekking tot bufferzone’s. De breedte van de bufferstrook hangt af van het type waterloop. Er zijn 5 types: ecologisch kwetsbare waterlopen, waterlopen die vallen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW), KRW watervoerende sloten van 10 meter breed of kleiner, overige waterlopen en droge sloten. Op de site van de RVO ziet u in een kolom hoe breed de bufferstrook moet zijn. Alles over bufferstroken leest u uitgebreid op de site van het RVO.

Bedrijven met een perceel aan Gouwepolder
De Gouwepolder is aangewezen als KRW gebied (Kaderrichtlijn Water) wat betekent dat percelen die grenzen aan een sloot die breder is dan 10 meter er in principe een bufferzone zal gelden van 5 meter vanaf de waterlijn dit in tegenstelling tot andere percelen waarvoor een bufferzone van 1 meter zal gelden. Hier zijn echter wel terugvalopties naar 3 meter mogelijk. De breedte van de bufferzone hangt hier samen met de grootte van het perceel. Neemt de bufferstrook meer dan 4% van het gehele perceel in dan geldt een bufferzone van 3 meter.

Wij zijn ons er van bewust dat dit een forse impact heeft voor bedrijven die hiermee te maken hebben. Speciaal voor deze bedrijven organiseren wij een informatiebijeenkomst waarbij een expert op het gebied van deze regelgeving wordt uitgenodigd.

Heeft u een perceel in de Gouwepolder dat grenst aan een sloot die breder is dan 10 meter? Meldt u zich dan nu aan bij info@greenportboskoop.nl en wij nodigen u uit voor de informatiebijeenkomst.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.