Skip to main content Skip to footer

Nieuwe voorschriften rond bufferzones

U heeft er wellicht links en rechts al over gelezen; de nieuwe regelgeving voor bufferzones. Wat is hier al over bekend en wat betekent dat voor ons gebied?

Nog niet alle details rond de nieuwe regelgeving voor bufferzones is bekend, maar hieronder geven wij beknopt alvast de eerste informatie.

  • Bufferzones behoeven geen teeltvrije zones te zijn. In deze zones mag echter niet worden bemest en er mogen geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.
  • Over de breedte van de bufferzones is veel discussie geweest. Naar het zich nu laat aanzien blijven de zones beperkt tot 1 meter van de slootkant. Een uitzondering hierop vormen de percelen die gelegen zijn in de Gouwpolder en die liggen naast een sloot van 10 meter. Hier zal in principe een bufferzone zal gelden van 5 meter vanaf de waterlijn. Hier zijn echter wel terugvalopties naar 3 meter mogelijk. De breedte van de bufferzone hangt hier samen met de grootte van het perceel. Neemt de bufferstrook meer dan 4% van het gehele perceel in dan geldt een bufferzone van 3 meter. Speciaal voor bedrijven die hiermee te maken krijgen organiseren wij een netwerkbijeenkomst. Geldt dit voor u, dan kunt u zich al opgeven bij info@greenportboskoop.nl.
  • De nieuwe regels zullen per 1 januari 2024 ingaan.

Middels de Greenpost houden wij u op de hoogte van de verdere uitwerken van de regels.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.