Skip to main content Skip to footer

Wat is er (on)duidelijk over de bufferstroken?

Veel praktische vragen; hoe zit het met bemesten van meerjarige teelt? Een aantal jaar geleden heb ik een emissiescherm geplaatst, is dat voldoende? Hoe zit het met pottenteelt op velden die volledig zijn gerecirculeerd? Welke maatwerkoplossingen zijn mogelijk?

Op veel vragen is nog geen duidelijk antwoord. De St. Greenport Boskoop heeft verzocht om een overleg met LNV. Vanwege de drukte bij LNV zijn wij nog in afwachting van het overleg.

Een aantal zaken zijn inmiddels wel duidelijk. Bufferstroken betreffen maximaal 4% van een perceel. Bij meer dan 4% zijn er terugvalopties naar 1 meter. In bufferzones mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt en niet bemest. Bufferstroken langs waterlichamen aangewezen voor KRW (Kaderrichtlijn Water) minimaal 5 meter. Ook hierbij is sprake van terugvalopties:Naar 3 meter (in geval van 4% overschrijding); Naar 1 meter als de sloot niet breder is dan 10 meter (in geval 4% overschrijding).

Controleer Mijn percelen
In Mijn percelen op de website van het RVO kunt u inloggen en zien hoe de bufferstroken op uw percelen zijn ingedeeld. Controleer of dit goed staat ingetekend. Bent u het niet eens met een bufferstrook die u in Mijn percelen ziet? Dan geeft u dit aan in de Gecombineerde opgave, met daarbij de reden. Geeft u geen afwijkingen aan? Dan gaan RVO uit van de bufferstroken zoals ze staan ingetekend.

Op de RVO site staat nog een uitgebreidere tekst Bufferstroken in Mijn percelen (rvo.nl).

Middels de Greenpost houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.