Skip to main content Skip to footer

Vervolgbijeenkomst bufferstroken

De invoering van de regeling voor bufferstroken is een feit. Voor bedrijven in de Gouwepolder die grenzen aan een sloot van 10 meter of breder geldt een wettelijke bepaling dat een bufferstrook 3 meter breed moet zijn. Treft u dit en neemt u al deel aan de gesprekken hierover?

Verschillende bedrijven die dit treft nemen deel aan de overleggen hierover. De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop zoekt naar oplossingen om de schade die bedrijven hierdoor ondervinden te minimaliseren. Hierover wordt overleg gevoerd met Rijnland en de Provincie Zuid Holland. Omdat de regeling onder verantwoordelijkheid valt van het ministerie (LNV) hebben wij ambtenaren van het ministerie uitgenodigd om de situatie ter plekke te bepreken. Helaas heeft dit overleg nog niet plaats kunnen vinden.

Heeft u zich nog niet eerder aangemeld om mee te doen in de groepsbesprekingen dan kunt u dit alsnog doen door u aan te melden op info@greenportboskoop.nl . Begin mei wordt de vervolgbijeenkomst georganiseerd.

 

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.