Skip to main content Skip to footer

Varb en SVB gefuseerd tot stichting Greenform

Na maanden van voorbereiding is de fusie een feit en zijn de stichtingen Varb en SVB opgegaan in Stichting Greenform. Stichting Greenform heeft net als haar voorgaande stichtingen de doelstelling om handel in buitengroen te bevorderen.

In februari 2022 hebben de besturen van Stichting Varb en Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij (SBV) de intentie uitgesproken om tot een fusie van beide organisaties te komen. Na een uitgebreid inventarisatietraject bleek duidelijk dat er een flinke meerwaarde zou ontstaan wanneer de activiteiten van beide stichtingen gebundeld zouden worden. Na maanden van voorbereiding is de fusie een feit en zijn de stichtingen Varb en SVB opgegaan in Stichting Greenform. 

 

Activiteiten Greenform

Greenform kent verschillende vennootschappen waar de activiteiten in zijn ondergebracht. Zo zijn de activiteiten van het digitale handelsplatform Varb ondergebracht in Varb B.V. Samen met GROEN-Direkt voert Greenform in Green Retail Events B.V. de exploitatie van de vakbeurs PLANTARIUM|GROEN-Direkt. In een kenniscentrum wil de stichting de komende jaren haar positie verstevigen ten aanzien van de registratie van plantnamen en handelscoderingen ten behoeve van het buitengroen. Het kenniscentrum biedt de mogelijkheid om meer sector brede activiteiten te gaan ontwikkelen die passen bij de doelstelling van de stichting. Tenslotte heeft Greenform haar onroerend goed ondergebracht in de bestaande B.V.’s  Prologic en Greenpark.

 

Bestuur Greenform

De negen bestuursleden van Greenform zijn afkomstig uit de besturen van voorheen Varb en SVB en zijn allen vakgenoten. Voorzitter is Rens van Nierop en vice-voorzitter is Jan de Vries. Bernard Oosterom is benoemd als secretaris en Shanice Koot als penningmeester. De overige vijf bestuursleden bekleden algemene zetels. Het bestuur bepaalt met directeur Linda Hoogendoorn-Veelenturf de koers van de organisatie. Stichting Greenform kent inmiddels 10 medewerkers die de werkzaamheden oppakken voor de verschillende merken.

Rens van Nierop, voorzitter van Stichting Greenform: “Greenform is een organisatie van en voor de sector. De vele ambities willen we als stichting met vakgenoten gaan uitwerken en realiseren. Transparantie in de communicatie over wat we als stichting doen is belangrijk. Graag nodig ik u uit de nieuwe website van Greenform te bekijken.”

Website Greenform bekijken

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.