Skip to main content Skip to footer

Uitdagende samenwerking met RoboHouse Delft

Zeven boomkwekerijen uit Boskoop hebben meegedaan aan de eerste kennissprint van RoboHouse in Delft. Doel van deze kennissprint; hoe kan robotica Boskoopse boomkwekers verder helpen? Voorafgaand aan de workshop in Delft zijn de bedrijven bezocht door RoboHouse om de belangrijkste knelpunten in het afleverproces scherp te stellen.

Hoe kunnen we de medewerker ondersteunen met technologie tijdens de piekdrukte? En aantrekkelijker worden op de arbeidsmarkt door zwaar en eentonig werk door robots te laten doen? Of een nog betere kwaliteit en minder foutjes realiseren? Bestaande technologische oplossingen zijn m.n. interessant bij grote volumes. Hoe ontwerpen we een robot, die mobiel en flexibel is om kleine volumes met hoge productdiversiteit te verwerken?

Uitdagende vragen
Uitdagende vragen zijn geformuleerd n.a.v. de interviews met de deelnemende bedrijven. Want vakmanschap vervang je niet door een robot. Bovendien werken we met levend materiaal; elke plant is anders. En soms behoorlijk kwetsbaar. En robots zijn er toch vooral om 24/7 te werken terwijl de vraag in de boomkwekerij juist rondom de seizoenspiek ligt? Ook voor RoboHouse was het spannend: de Boskoopse boomkwekers waren de eerste MKB groep die aan een dergelijke sessie deelnamen. Een mooi staaltje van de Boskoopse drang naar steeds een beetje beter.

Kennissprint RoboHouse Delft; vier lessen
De zeven boomkwekers zijn niet voor niets naar Delft gekomen. Begonnen werd met koffie, koek en een rondleiding. Inspirerende voorbeelden van robotica toepassingen in logistieke processen bij Heineken, of technologie die de schappen in de supermarkt beheerst en start-ups die o.a. met op-afstand-bestuurbare robots werken in de Rotterdamse haven.

Les 1 Succes is niet afhankelijk van techniek alleen
Door de scheepshuid van de grote containerschepen tijdens het lossen in de Rotterdamse haven (dus zonder tijdsverlies) schoon te maken en van alg en dergelijke te ontdoen met een onderwaterrobot, kan er heel veel brandstof bespaard worden. Als we in de boomkwekerij zulke winstmogelijkheden zien, pakken we die gelijk. Maar in de Rotterdamse haven is er toch nog discussie: wie moet die robot betalen? De reder (huurder van het containerschip), de eigenaar, de Rotterdamse haven die duurzaamheid wil propageren, …? En dankzij die nog voortdurende discussie gebeurt er dus …. niets! Laat ons in Boskoop dat niet overkomen.

Les 2 We kunnen heel veel van elkaar leren
In de pauze werden driftig beelden op elkaars mobieltjes bekeken: “Hoe doe jij dat? Doe jij dat zo? Dat wist ik helemaal niet. Dat is handig!”  Er werd ingezoomd op de afleverpiek die tot wel 1/3 of meer van de totale arbeid vraagt. Het afleverproces werd helemaal uit elkaar gerafeld, de knelpunten besproken en spontaan ontstonden de eerste discussies hoe dingen beter zouden kunnen. We kunnen heel veel van elkaar leren. En eigenlijk hoeven we daarvoor niet naar een workshop in Delft te gaan… Complimenten vanuit RoboHouse aan de openheid die de bedrijven ten toon spreiden.

Les 3 Strategie en organisatie zijn van doorslaggevend belang
Een robot is geen toverdokter die elk probleem kan oplossen. Dat blijkt wel uit de discussie. Hoewel een robot een slim en vernuftig apparaat is dat handelingen heel efficiënt kan doen en daarbij kan “zien” (beelden interpreteren), met allerlei sensoren kan “voelen” en veel data kan verzamelen waaruit het zelf kan leren steeds beter te functioneren. En toch is het geen vakman (of -vrouw).

De mogelijkheden om robots in te zetten worden vooral bepaald door de bedrijfsstrategie (voor welke producten, klanten en processen kies je als ondernemer) en organisatie (goed gestructureerde processen bieden meer mogelijkheden om robots in te zetten als daar waar flexibiliteit voorop staat. En waar het een rommeltje is, helpt een robot echt niet.

Les 4 Robotica kan ook voor de Boskoopse boomkwekerij perspectief bieden
Het laatste deel van de workshop is gebruikt om de ideeën en discussie dicht bij de praktijk te brengen. Drie onderwerpen zijn uitgekozen en gerangschikt in drie categorieën; 1.) technologie ligt op de plank, 2.) ontwikkeling kan gestart worden en 3.) is eerst verder onderzoek nodig.

De aanwezige boomkwekers en RoboHouse concludeerden dat het een inspirerende ochtend was.

Heeft u interesse?
Onderdeel van de voortgang van het project is een excursie naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van robots voor specifieke taken. Als u interesse heeft om aan te sluiten of deel te nemen aan dit projectdan kunt u meer informatie opvragen bij Anja van Tilburg (a.vantilburg@greenportboskoop.nl).

Over het project
Via de Rabobank en de EDBA (Economic Development Board van Alphen aan den Rijn) zijn RoboHouse en Greenport Boskoop met elkaar in contact gekomen. RoboHouse had ook gezorgd dat WUR, een tech-bedrijf, een start-up begeleider en een innovatie-coach aanwezig waren. Mooi hoe netwerken op elkaar aansluiten. Allen dank daarvoor!

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.