Skip to main content Skip to footer

19 mei 2023

STORL-regeling krijgt een nieuwe vorm

Stichting Opruiming Restanten en Lege verpakking (STORL): de naam blijft hetzelfde, de betekenis is veranderd. De regeling wordt vernieuwd en verbreed naar alle gewasverzorgingsproducten.

Oorspronkelijk stond de naam STORL voor Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen. Telers en loonwerkers konden kosteloos restanten van gewasbeschermingsmiddelen (voorzien van STORL-logo) bij de milieustraat inleveren. Die konden op hun beurt vergoeding aanvragen bij STORL.

Nu de gemeentelijke milieustraten geen zorgplicht meer hebben voor bedrijfsafval en sinds 1 januari 2023 de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) geldt werkt de STORL-regeling niet goed meer.

Nieuwe regeling, twee stromen
In de nieuwe regeling komen twee stromen, met ieder een eigen behandeling:

  1. Droge, plastic cans (gespoeld en dus schoon zijn)
    In de nieuwe opzet van de STORL-regeling kopen telers en loonwerkers speciale plastic inzamelingszakken bij een distributeur, om daarin de schone, droge verpakkingen op te slaan. Afhankelijk van het aanbod worden deze zakken één of meerdere keren per jaar opgehaald, of er is van tijd tot tijd een inzamelingsactie op een nader vast te stellen punt in de regio.
  2. Resten, restanten en niet-spoelbare verpakkingen.
    Inzameling hiervan start in 2024

De nieuwe regeling is uitgebreider dan de oude regeling. Naast lege, schone verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen kunnen ook lege, schone verpakkingen van andere gewasverzorgingsproducten worden aangeboden, zoals (blad)meststoffen, biostimulanten, hulpstoffen en (behandeld) zaaizaad.

Meer informatie over de nieuwe STORL-regeling en de inzamelacties per regio leest u hier.  

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.