Skip to main content Skip to footer

Rivierkreeften niet de oorzaak van dijkafschuiving Reeuwijk

De dijkafschuiving in Reeuwijk juli 2021 is niet veroorzaakt door de Amerikaanse rivierkreeften. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoek van Rijnland in samenwerking met Deltares, Wageningen Universiteit en de TU Delft. 

Lange tijd werd door inwoners gespeculeerd over dit diertje. In samenwerking met Deltares, Wageningen Universiteit en de TU Delft heeft Rijnland daarom alle mogelijke oorzaken onderzocht.

Re­sul­ta­ten

Uit het onderzoek blijkt dat de dijk diep in de ondergrond is afgeschoven als gevolg van verlies van stabiliteit (tegendruk). Dit blijkt het gevolg van uitgevoerde werkzaamheden in het verleden (ophoging van alleen de bovenzijde en niet het binnentalud in 1994), langzaam verlies van gewicht door het uitdrogen van het veen op de dijk en de bijzondere opbouw van de bodem op deze locatie. Hoogheemraad Bas Knapp: “Er is geen buitensporige graverij van rivierkreeften geconstateerd en de afschuiving zit veel dieper dan waar de rivierkreeften graven. Daarmee kunnen we de rivierkreeft als oorzaak uitsluiten.”

Meer informatie over het onderzoek en het vervolg hierop is te lezen op de website van Rijnland. 

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.