Skip to main content Skip to footer

Nieuwe studiegroep jonge vaste plantenkwekers start bij Griffioen in Boskoop

Op initiatief van de LTO Cultuurgroep Vaste Planten is een studiegroep opgericht voor jonge vaste plantenkwekers. De startbijeenkomst vond plaats op woensdag 21 september bij Griffioen in Boskoop.

Tijdens deze eerste bijeenkomst waren 19 enthousiaste jonge vaste planten kwekers uit alle windstreken aanwezig. Een gemêleerde groep van mensen die óf als medewerker op een vaste plantenkwekerij werken, óf zelf een vaste plantenkwekerij hebben. Maar ook enkelen die op termijn het bedrijf van vader of de ouders gaan overnemen.

Na een voorstelronde kreeg de groep een presentatie van Stefan Verbunt, algemeen directeur van Griffioen, over het bedrijf. Stefan gaf uitleg over hun twee concepten ‘Green to Color’ en ‘Hello Garden’ en gaf aan waarom voor deze strategieën is gekozen, zoals de keuze voor een blauwe P11-pot.

Na deze presentatie werd de studiegroep, verdeeld in twee groepen, rondgeleid over de kwekerij en werd stil gestaan bij teelt, logistiek, etiketten et cetera. Tevens werd gediscussieerd over de te verwachten markt het komende jaar. Wat gaat de consument het komende jaar besteden aan planten, nu bijvoorbeeld energiekosten zo fors gestegen zijn?

In het laatste onderdeel van deze bijeenkomst is uitgebreid stil gestaan bij de opzet van de studiegroep. De voorkeur van de groep is om drie keer per jaar bij elkaar te komen. Een bijeenkomst dient te bestaan uit het bezoeken van een bedrijf en het behandelen van een onderwerp waarvoor een spreker wordt uitgenodigd. De bedrijven die bezocht worden, hoeven niet altijd vaste plantenkwekerijen te zijn, het kan namelijk erg leerzaam zijn een toeleverancier of een bedrijf uit een andere sector te bezoeken.

De eerste bijeenkomst was volgens de deelnemers erg interessant en er zit veel enthousiasme en potentie in de groep. Jonge vaste plantenkwekers die geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden via het emailadres van de vakgroep.

 

Gerrit Peters
Dit is een bericht van LTO Nederland van 23 september 2022

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.