Skip to main content Skip to footer

Ministerie van LNV bezoekt Boskoop

Woensdag 10 mei heeft het ministerie van LNV (Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit) ons gebied bezocht. Wat betekent de 3 meter brede bufferstroken voor percelen in de Gouwepolder in de praktijk? SBGB heeft de ambtenaren uitgenodigd om de impact hiervan, in een waterrijk gebied als Boskoop, te laten zien.

Vanaf 1 maart 2023 moet iedereen met een sloot langs zijn perceel bufferstroken aanhouden. In de meeste gevallen is deze bufferstrook 1 meter. Daarin mag wel worden geteeld maar mogen geen bestrijdingsmiddelen en meststoffen worden gebruikt. De Gouwepolder is aangewezen als Kader Richtlijn Water (KRW). In dit gebied is een extra maatregel van toepassing: percelen die grenzen aan sloten die 10 meter of breder zijn moeten een bufferstrook van 3 meter aanhouden.

Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) heeft ambtenaren van LNV uitgenodigd om de gevolgen hiervan in de praktijk te laten zien. Woensdag 10 mei hebben zij een bezoek gebracht aan Boskoop, waar ook Rijnland en LTO aansluiten bij het gesprek. Michiel Gerritsen en Henk van der Smit verwelkomen het gezelschap in het Boomkwekerij Museum. De problematiek in Boskoop wordt geschetst. Een waterrijk gebied als Boskoop met de relatief smalle percelen is uniek boomkwekerijgebied. Dit betekent veel verlies van teeltoppervlak met 3 meter brede bufferstroken.

Vervolgens bezoekt het gezelschap Rijnbeek Perennials en Antoon Rijnbeek om te zien hoeveel impact de nieuwe bufferstrookregelgeving heeft voor de bedrijven.

Arno Rijnbeek, van Rijnbeek perennials, vertelt wat dit voor zijn bedrijf betekent: ,,Wij zitten aan een meer dan 10 meter brede KRW sloot. Een bufferstrook van 3 meter is in praktijk 12-15% van de totale teeltoppervlak. Hier mag ik niet bemesten of spuiten”.

In het nagesprek maakt de LNV duidelijk dat dit Europese Regelgeving is en niet bedacht door LNV. Enkele onduidelijkheden rondom de nieuwe regelgeving worden voorgelegd. Ook heeft de SBGB de vraag neergelegd of een emissiescherm, dat ingezet wordt om drift van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot te voorkomen, als alternatief kan dienen. Directe antwoorden konden uiteraard niet worden gegeven, maar er wordt toegezegd dit binnen LNV te bespreken.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.