Skip to main content Skip to footer

Greenblog Anouk

Samenwerken aan een duurzame toekomst voor Greenport Boskoop

Op 31 augustus jl. heb ik een bezoek gebracht aan Bremmer Boomkwekerijen BV in Waddinxveen. Ik was daar om te praten over plannen voor de Greenport Boskoop, dat deel uitmaakt van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZHPLG). Samen met collega’s van de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk, het waterschap,  de stichting Greenport Boskoop, de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en ondernemers om met elkaar te bespreken hoe we onze doelen voor Water, Klimaat en Natuur kunnen bereiken. Naast de reeds ambitieuze doelen die we voor ogen hebben, is er ook een urgente kwestie die onze aandacht vereist, de Kader Richtlijn Water. In 2027 dienen we te voldoen aan strikte normen op het gebied van waterkwaliteit en ecologie.

Het was een vruchtbare discussie waarin ideeën werden uitgewisseld en toekomstplannen besproken. Samenwerking en gezamenlijke inspanningen zijn van essentieel belang. Ik ben heel blij als ik de betrokkenheid zie en hoor van alle partijen om gezamenlijk stappen te zetten om de Greenport Boskoop te laten voldoen aan de waterkwaliteitsnormen in de komende jaren.  En daarmee toekomstbestendig te maken.

Wat me tijdens de rondleiding echt is opgevallen is de betrokkenheid van Bremmer boomkwekerijen BV bij het behoud en herstel van de natuur. Ze begrijpen de onschatbare waarde van biodiversiteit en zijn vastberaden om hun bedrijfsvoering  in harmonie met de natuur vorm te geven. Een mooi voorbeeld hiervan is hun natuurlijke waterbassin . Het is niet alleen een waterreservoir, maar ook een thuis voor inheemse planten en dieren. Hun inspanningen om de waterkwaliteit te verbeteren en te behouden zijn overduidelijk zichtbaar.

Wat ik inspirerend vind is dat zij hun kennis en ervaring graag willen delen met alle andere aanwezigen en deelnemers van de Greenport. Ik vind dat goed nieuws, want kennisdeling is een voorwaarde om sneller de juiste stappen met elkaar te maken in dit belangrijke dossier.

De Greenport Boskoop is uniek en het aanwezige water speelt een cruciale rol. We moeten ons aanpassen aan de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt en aan de noodzaak om onze natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied stelt doelen en ik ben er trots op dat wij zo’n concreet bod hebben gedaan voor de ZHPLG en daarmee ambitieuze stappen hebben gezet voor het behalen van de doelen van de Kader Richtlijn Water. Dit is het moment waarop  samenwerking, innovatie en het overstijgen van grenzen centraal staan.

Het zal ongetwijfeld uitdagend worden, maar het is een uitdaging die we in de kracht van samenwerking, creativiteit en innovatie met vastberadenheid moeten aangaan.

Samen kunnen we een duurzame en veerkrachtige toekomst creëren voor Greenport Boskoop en voor de komende generaties

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.